Historik

Hirondelle HVB startade 2017 som ett boende för ensamkommande med extra stort behov för stöd och omsorg. Detta eftersom vi såg att det fanns ett stort gap mellan “vanliga” ensamkommande och de som behövde hjälp med behandling. Under 2017 hjälpte vi ett dussin pojkar med olika bakgrund och behov framgångsrikt fram till att vi bestämde oss för att sadla om till ett renodlat behandlingshem 2018

Om oss

Kave Soultani
VD

Jag har en marknadsekonomisk utbildning, och har jobbat med friskvård och hälsa i 12 år. Har en gedigen bakgrund inom ledarskap och att bygga framgångsrika arbetsplatser och team.
“Jag är starkt övertygad om att rehabilitering börjar med grunderna, vilket innebär att om vi skapar en positiv miljö och ger våra ungdomar rätt förutsättningar (bra personal, miljö, träning och kost) så kan vi hjälpa även de med den svåraste problematiken.”

Camilla Svanström
Föreståndare

Jag är beteendevetare med inriktning mot personal och organisation.
Har även läst en ledarskapsutbildning innehållande socialrätt, värdegrundsarbete och personal och ledarskap, samt en utbildning i krishantering.
“Att arbeta med ungdomar är att aldrig veta vad dagen kommer innehålla. Det är skratt, gråt, oro, hopp och framtidstro. Inom varje individ finns en stark vilja att utvecklas, att skapa hållbara relationer och en trygg framtid och det är den viljan som gör att arbetet alltid känns meningsfullt.”

Vår vision

Vi vill skapa en verksamhet som är stabil, förtroendeingivande och ger resultat. Tack vare att vi är en liten verksamhet kan vi vara levande och möta framtidens krav utan att ge avkall på kvaliteten. De metoder vi använder är alltid evidensbaserade och väl beprövade och vår personal kompetensutvecklas kontinuerligt.

Hirondelle HVB en modern verksamhet som tagit fasta på aktuell forskning som visar vikten av rätt kost och fysisk aktivitet för ett psykisk och fysiskt välmående. All vår personal har en aktiv och hälsosam livsstil och är på så sätt förebilder för våra ungdomar. Kost, träning och livsstilsfrågor är ett naturligt inslag i behandlingen.