Hirondelle HVB

 

 

Verksamheten

Hirondelle är det franska namnet för svala, en liten fågel som återanvänder större fåglars bon. På samma sätt vill vi på Hirondelle HVB skapa ett tillfälligt hem med nya möjligheter för våra ungdomar.
Hirondelle HVB är ett behandlingshem med åtta platser för pojkar mellan 15 och 20 år, med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.

Behandling

Grunden i vår behandling är socialisation genom en trygg struktur där fokus ligger på relationsskapande och samspel. Vi arbetar utifrån en evidensbaserad praktik vilket innebär att vi använder de bästa tillgängliga metoderna och tillsammans med ungdomen kommer fram till hur behandlingen skall se ut. Våra behandlingar är en kombination av beprövade metoder som KBT, MI, miljöterapi och ACT.

Personalen

En bra förebild, någon som lyssnar, som både bekräftar och sätter gränser, så beskriver vi vår personal!
Det är viktigt med utbildning och kompetens, varför vår personal alltid har relevanta utbildningar och erfarenheter.  Vi erbjuder även kontinuerligt vidareutbildning inom aktuella områden.